Oranjevereniging Elburg

Informatie over Koningsdag (incl. Wallenloop), Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Taptoe Elburg - OVE 80 jaar

Ter gelegenheid van haar 80e verjaardag vierde de Oranjevereniging Elburg feest op 28 april een grootse taptoe op het ESC voetbalterrein op het Burgemeester Bode Sportparkt. Daarmee wordt een oude muzikale traditie voortgezet. In het verleden vond de taptoe plaats in de binnenstad op het Jos Lussenburgplein. Door de benodigde ruimte voor de shows van de korpsen en het plaats bieden aan toeschouwers is dat niet meer mogelijk en wordt. De deelnemende korpsen waren: Showband “De Bazuin” uit Leerdam, Show en marchingband “Jubel” uit Zwolle, Showband “Oerterp” uit Ureterp (Fr), Showband “Marum” uit Marum (Gr) de de Drum en showfanfare “Van Limburg Stirumkorps” uit Wezep. Al deze korpsen zullen in juli 17 deelnemen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade.

Responsive image
Responsive image

Leve de koning, Hoera, hoera, hoera!

Koningsdag begint in Elburg ’s morgens al vroeg. Om 8:00 uur wordt vanaf de toren van de Grote Kerk de Reveille geblazen door blazers van Muziekvereniging Concordia. Zo worden de inwoners van de stad gewekt voor deze feestelijke dag. Na de optocht met versierde fietsen is het tijd voor de traditionele aubade op de Vischmarkt: samen zingen van “oudhollandsche’ liederen te beginnen met het Wilhelmus. Met de woorden ‘Leve de Koning’ en een driemaal ‘Hoera’ sluit de burgemeester af. Daarna beginnen de festiviteiten die zich dit jaar bijna allemaal binnen de Vesting zullen afspelen. Daarover leest u meer in ons programmaboekje en op deze website.

Bevrijdingsvuur komt naar Elburg

In alle vroegte van 5 mei vertrokken een aantal Elburgse fietsers en lopers uit Wageningen met het bevrijdingsvuur.
's Ochtends om 06.30 uur kwamen zij aan op de Vischmarkt en ontstaken zij het bevrijdingsvuur in Elburg in het bijzijn van een aantal vroege vogels waaronder de Oranjevereniging en wethouder José Ooshoek. Na een korte toespraak kregen de fietsers en de lopers een welverdiend ontbijt aangeboden in het Gruithuis aan de Krommesteeg.

Responsive image
Responsive image

Rabobank Clubkas Campagne

Onlangs mocht de Oranjevereniging een cheque in ontvangst nemen als resultaat van de Rabobank Clubkas Campagne. Dank je wel aan iedereen die ons heeft gesteund. En natuurlijk ook de RABO bank die dit heeft mogelijk gemaakt.

Wist je dat?   De Oranjevereniging Elburg dit jaar 80 jaar bestaat. Dat vieren we op 28 april met een feestelijke taptoe op het ESC terrein met vooraf een muzikale rondgang door de stad.
Wist je dat?   Prinses Maxima in 2012 de Sjoel Elburg geopend heeft
Wist je dat?   Elburg 5 Oranjeverenigingen heeft
Wist je dat?   Je aan alle activiteiten gratis kunt deelnemen
Wist je dat?   Onze Koning 50 jaar wordt!

Elburger van de maand

Elke 2 maanden interviewen wij een Elburger in hart en nieren. Wilt u het spits afbijten?

Sponsoren